amit fontosnak tartok...

Ha felmerült Önben annak lehetősége, hogy problémájával megkeresi a szakembert, már fél sikert jelent, ugyanis nagyon fontos az hogy a kliens motivált legyen a megoldásra.
Az hogy őszintén tudjunk egymással kommunikálni, bizalommal teli légkör kell, ezt igyekszem megteremteni. Ha Ön úgy érzi, fesztelenség nélkül tud beszélni a dolgokról, jó úton haladunk. A beszélgetések során a szakemberben kialakul egyfajta benyomás, feltételezés arról, mi is lehet a közös célkitűzés. A közös célkitűzés azt jelenti, hogy mindenki számára megfelelő a módszer, a hangnem, és egy nyelven beszélünk. Törekvésem az, hogy néhány alkalom után kialakuljon  olyan légkör, melyben biztonsággal megtaláljuk a megoldást – közösen.